Recent toegevoegd ×

U heeft geen producten in uw winkelwagen.

Garantie

Acculand.nl garandeert deugdelijkheid van de door haar geleverde artikelen conform de specificaties op de webwinkel. De op de factuur of pakbon vermelde datum geldt als ingangsdatum voor de garantie. Elk defect aan een artikel dat is ontstaan bij normaal en kundig gebruik zal door acculand.nl gratis worden vervangen binnen de garantieperiode van 6 maanden na aankoop mits de klant dit schriftelijk heeft verzocht. Indien ons produkt zichtbare gebreken vertoont, kunt u het artikel retourneren binnen 14 dagen na ontvangst met een schriftelijk verzoek van de klant om herstel of vervanging. Acculand.nl beslist dan of het aritkel wordt vervangen. Accu's die door langdurige ontlading gesulfateerd zijn zullen buiten de garantie vallen. Acculand.nl is niet aansprakelijk voor schade die de klant of een derde lijdt door het gebruik van een door acculand.nl geleverde accu tenzij dit door grove nalatigheid van acculand.nl is ontstaan.